Otevřeno Po-Pá 9-18hod, So 9-12

Vrácení zboží

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Zboží je možno vrátit do 14-ti dní. Zboží je nutno zaslat na adresu: 

Tomáš Janata s.r.o.
Pražská 520/19a
Liberec, 460 01

V případě potřeby využít "zpětnou zásilku" přes zásilkovnu nás prosím kontaktujte emailem, bude Vám zaslán kód, který nahlásíte u zásilkovny a z vrácených peněz Vám následně odečteme 89,- kč.

 

 

Formulář je nutno vložit do zásilky, či zaslat emailem na petto@petto.cz

 

 

 

Ke stažení DOC: 

1. Odstoupení od smlouvy

Ke zkopírování zde:

 

Adresát:

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy, příp. č. smlouvy

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Č.u. kam mají být prostředky zaslány nazpět v případě platby převodem, či dobírkou.

 


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti
Tomás Janata s.r.o. - PETTO („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.


Prosíme zaslat emailem na petto@petto.cz, či společně se zbožím na adresu:

Tomáš Janata, PETTO
Pražská 520/19a
Liberec

 

Datum:

Podpis: